HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN

BẠN CHƯA CÓ MÃ SỐ BỆNH NHÂN

Trong trang đặt lịch khám cho phép đăng ký với bệnh nhân đã có MSBN và bệnh nhân chưa có MSBN.

1.
Chọn hình thức đăng ký
Vui lòng chọn "Đăng ký tài khoản mới" như hình sau:

2.
Nhập thông tin đăng ký
Sau khi chọn "Đăng ký tài khoản mới" hệ thống sẽ hiển thị phần nhập các thông tin bệnh nhân như sau:
Bạn vui lòng nhập các thông tin bắt buộc(*) sau:
  • Họ tên
  • Số điện thoại
Sau khi nhập các thông tin đầy đủ bạn vui lòng chọn "Đăng ký" để chuyển đến form đăng ký khám bệnh.


BẠN ĐÃ CÓ MÃ SỐ BỆNH NHÂN

Trong trang đặt lịch khám cho phép đăng ký với bệnh nhân đã có MSBN và bệnh nhân chưa có MSBN.

1.
Chọn hình thức đăng ký
Vui lòng chọn "Đăng ký khám bệnh với bệnh nhân mới" như hình sau:

2.
Nhập thông tin đăng ký
Sau khi chọn "Đăng ký khám bệnh với bệnh nhân mới" hệ thống sẽ hiển thị phần nhập các thông tin, bạn check chọn vào "Bệnh nhân đã có MSBN" và nhập thông tin MSBN vào ô tương ứng sau đó click chọn Kiểm tra
Bạn vui lòng nhập các thông tin bắt buộc(*) sau:
  • MSBN
  • Họ tên
  • Số điện thoại
Sau khi nhập các thông tin đầy đủ bạn vui lòng chọn "Đăng ký" để chuyển đến form đăng ký khám bệnh.

Đăng nhập

Nếu đã có MSBN và mật khẩu thì bạn có thể đăng nhập trực tiếp vào trang web.

Đổi mật khẩu

Khi đăng nhập thành công, trang web sẽ hiển thị các dịch vụ như sau, chọn "Đổi mật khẩu".
Hệ thống sẽ hiển thị form đổi mật khẩu, bạn vui lòng nhập Mật khẩu cũ, Mật khẩu mớiXác nhật mật khẩu mới.
Sau khi nhập các thông tin đầy đủ bạn vui lòng chọn "Đổi mật khẩu" để hệ thống cập nhật mật khẩu mới.

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

Có 2 dạng đăng ký khám bệnh là khám dịch vụkhám bảo hiểm.

Đăng ký khám dịch vụ


1.
Chọn đăng ký khám dịch vụ
Vui lòng chọn "Khám dịch vụ" như hình sau:

2.
Chọn ngày khám bệnh và phòng khám

3.
Chọn giờ khám bệnh
Sau khi chọn đăng ký phòng khám hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết phòng khám như giờ khám, tình trạng phòng khám như sau:

Chọn "Tiếp tục" để tiến hành kiểm tra thông tin đăng ký
Nếu muốn thay đổi các thông tin vui lòng chọn "Trở lại". Sau khi kiểm tra thông tin lịch khám bạn chọn "Xác nhận đăng ký" để hoàn thành đăng ký lịch khám.

4.
Hoàn thành đăng ký lịch khám
Hệ thống gửi thông báo đặt lịch khám thành công.


Đăng ký khám bảo hiểm


1.
Chọn đăng ký khám bảo hiểm
Vui lòng chọn "Khám bảo hiểm" như hình sau:

2.
Nhập mã thẻ BHYT
Sau khi nhập mã thẻ BHYT chọn "Đăng ký" để hoàn thành, hệ thống gửi thông báo đăng ký thành công.